Saltar navegación

CONCELLO DE MUXIA : Novas

BANDO

A situación que están vivindo miles de persoas que foxen da guerra en Siria, esixe que todos, poderes públicos e cidadanía, adoptemos medidas de axuda ao pobo sirio.

Este Concello pretende participar no proceso de acollida e axuda a refuxiados en Galicia, a través da Federación Galega de Municipios.

escudoAquelas persoas que estean interesadas en colaborar connosco nestas tarefas, poden poñelo en coñecemento deste Concello á maior brevidade posible.

Calquera tipo de axuda será tida en conta: alimentos, ofrecemento de acollida, posta a disposición de pisos para acollida, etc.

É importante contar o antes posible con esta información no Concello co fin de transmitila á FEGAMP.

Muxía 25 de setembro de 2015
O Alcalde
Félix Porto Serantes

Ligazóns recomendadas

Campaña Deportiva Municipal de Inverno

bandoInformación:
Servizo de Deportes no Concello de Muxía
teléfono 981742001

Descargas asociadas

Concurso de Contos

contos

Descargas asociadas

Becas

EDP REVOVÁVEIS, presenta a este Concello o seu proxecto GREEN EDUCATION, de BECAS ESCOLARES a nenos e nenas que residan en áreas onde a Empresa teña ou vaia ter Parque Eólico.
As Becas ofertadas son para ensinanza infantil,primaria e Secundaria.Bacherelato e Formación Profesional e ensinanzas universitarias.

renovablesAs Persoas interesadas deberán presentar no Concello ANTES DO 30 DE SETEMBRO DE 2015, a solicitude que se facilitará no propio Concello coa documentación pertinente.

Máis información 981 74 20 01

O Alcalde
Félix Porto Serantes

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Galería Mulleres

Coa GALERÍA MULLERES o Concello de Muxía destacará cada mes o labor dunha muller no mundo das artes, as letras, a ciencia, etc…. cada mes estará dedicado a unha muller e repartiranse carteis nos que apareza esa muller e indicacións para informarse sobre ela ou para acceder á súa obra.
Con cada muller destacada indicarase que libro ou libros están á disposición do usuario/a na Biblioteca da Muller do Concello de Muxía, escritos por esta muller ou que fagan referencia á mesma.

GALERÍA MULLERES nace co obxectivo de visibilizar a aportación da muller á historia da humanidade, ao mundo das ideas, das artes , das ciencias …ámbitos nos que tradicionalmente apareceu infrarrepresentada.
Ao mesmo tempo serve como difusión do servizo da BIBLIOTECA DA MULLER, servizo integrado dentro da Biblioteca Municipal de Muxía dende finais do ano 2008 . A Biblioteca da Muller conta con 440 títulos no seu fondo bibliográfico
A Biblioteca da Muller inclúe obras escritas por mulleres, sobre mulleres ou sobre temáticas que afectan á muller …así haberá obras sobre feminismo, obras sobre filosofía, antropoloxía, arte, literatura infantil, poesía, novela…. escritas por mulleres ou que aborden todos estes temas dende unha perspectiva de xénero.
O mes de agosto está adicado a:

asuncion
Asunción Antelo
A Rexubeira de Bergantiños.(escritora e artista)Segufe, 1919.

Artista multuidisciplinar, escritora, ceramista, canteira , escultora, regueifeira...
Asunción ten no lugar de Segufe un museo particular coa súa obra, na que deixa plasmado un grande amor pola terra.
Esta muller é unha lenda viva da Costa da Morte . É tamén tesouro vivo que garda grande sabedoría sobre o patrimonio inmaterial da comarca.
Asunción Antelo, vestida coas súas roupas negras das viúvas do rural galego (aínda que non é viúva) representa a forza das mulleres da terra, as mulleres que transportaron nos paxes a toda Galiza.
Pero os paxes de Asunción levan ademais poesía, arte e moito saber...

Na Biblioteca da Muller do Concello de Muxía podes atopar:
Antelo, Asunción. “Páxinas da Rexubeira de Bergantiños”.

Charla sobre alzhéimer en Cee (FAGAL)

A actividade se encadra dentro do Programa Red Paraguas, posto en marcha por ambas entidades.
FAGAL e a Fundación Barrié organizan unha charla sobre alzhéimer en Cee

alzheirmer•O obxectivo da charla é dar a coñecer a enfermidade nas comarcas rurais de Galicia.
•A charla será impartida por profesionais da Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Bergantiños (AFABER)
•O lugar de celebración será a Casa da Cultura de Cee, ás 19:00h.

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Deporte

Contra vento e marea...

15CARREIRA

Descargas asociadas

Información:

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE 2015.

Período Medio de Pago Global a proveedores trimestral* ( en días)
MUXÍA (1,32)

2TRIMESTRE*Cando o dato reflíctese entre paréntesis refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en término medio, no pago por parte da Administración en relación ao período máximo previsto legalmente con carácter xeral para dar conformidade á factura, ou ben a que as operacións pendentes de pago da Administración atópanse, en término medio, nun momento anterior a dito período máximo.

Descargas asociadas

Información:

De acordo co establecido na vixente lexislación, procédese á publicación do Periodo Medio de pago no Concello de Muxía:

escudoPeríodo medio de pago global a proveedores:

- Primeiro Trimestre 2015= 1,32 (días)

Aviso:

Estarán obrigados a facturar electrónicamente todos os proveedores que entreguen bens ou presten servizos a este Concello dende o día 15 de xaneiro de 2015 e en concreto, e tal e como dispón o artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.
Información completa

factura15Muxía, 14 de xaneiro de 2015
O alcalde
Félix Porto Serantes


Descargas asociadas

Turismo Muxia

O Concello de Muxía dispón dun punto de
Información Turística formando parte do Proxecto "Muxía camiñando cara ó mar" e financiado polo G.A.C.

muxiaInformación actualizada a través de folletos, mapas,rutas,audios guías, videos...

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

HORARIOS DE AUTOBÚS

busesTeléfonos de Información:
Monbús 981292900
Aucasa:981588811
Vázquez:981254145
Ferrín: 981873643

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Punto de Información Catastral

PIC2
Casa do Concello de Muxía
rúa Real, 35. 2º Andar.
Horario de atención : 9:00 h. ás 14:00horas.

¡SERVIZO GRATUITO!

Resolución do 29 de marzo de 2005.
Rexime de establecemento e FUNCIONAMENTO dos PIC.
(B.O.E. de 7 de mayo de 2005)

Ligazóns recomendadas


Hemeroteca: 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015

Formato RSS 2.0
By Abertal
Concello de Muxia