Saltar navegación

CONCELLO DE MUXIA : Novas

Aviso:

Estarán obrigados a facturar electrónicamente todos os proveedores que entreguen bens ou presten servizos a este Concello dende o día 15 de xaneiro de 2015 e en concreto, e tal e como dispón o artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.
Información completa

factura15Muxía, 14 de xaneiro de 2015
O alcalde
Félix Porto Serantes


Descargas asociadas

Biblioteca Municipal

Do 27 ao 30 de xaneiro :
MOSTRA DE ILUSTRACIÓNS DE CASTELAO , NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

CASTELAOxoves , 29 de xaneiro (de 18:00 a 20:00 h)
obradoiro de Viki Rivadulla para nenos e nenas de Primaria, “DEBUXANDO CON CASTELAO”
Inscribirse previamente na Biblioteca tf.981742563

Resultados, selección Grupo

GRUPO15Relación seleccionados para postos Operario do Grupo de Servizos Múltiples.
DNI PUNTUACIÓN
46 905 761 K 6,85
79 325 116 W 6,15
79 324 339 F 6,1
79 330 883 L 6,05
32 830 449 L 6,05
46 914 617 E 5,7
79 215 060 C 5,5
79 329 301 R 5,4


SUPLENTES:
79 312 547 Z 5,00
76 359 992 S 4,4

As persoas seleccionadas quedan convocadas para a sinatura do contrato mañá mércores, día 21 de xaneiro, ás 10:00 horas.

Muxía, 20 de xaneiro de 2015.

Galería Mulleres

Coa GALERÍA MULLERES o Concello de Muxía destacará cada mes o labor dunha muller no mundo das artes, as letras, a ciencia, etc…. cada mes estará dedicado a unha muller e repartiranse carteis nos que apareza esa muller e indicacións para informarse sobre ela ou para acceder á súa obra.
Con cada muller destacada indicarase que libro ou libros están á disposición do usuario/a na Biblioteca da Muller do Concello de Muxía, escritos por esta muller ou que fagan referencia á mesma.

GALERÍA MULLERES nace co obxectivo de visibilizar a aportación da muller á historia da humanidade, ao mundo das ideas, das artes , das ciencias …ámbitos nos que tradicionalmente apareceu infrarrepresentada.
Ao mesmo tempo serve como difusión do servizo da BIBLIOTECA DA MULLER, servizo integrado dentro da Biblioteca Municipal de Muxía dende finais do ano 2008 . A Biblioteca da Muller conta con 440 títulos no seu fondo bibliográfico
A Biblioteca da Muller inclúe obras escritas por mulleres, sobre mulleres ou sobre temáticas que afectan á muller …así haberá obras sobre feminismo, obras sobre filosofía, antropoloxía, arte, literatura infantil, poesía, novela…. escritas por mulleres ou que aborden todos estes temas dende unha perspectiva de xénero.
O mes de xaneiro é o mes de
Lou Andreas- Salomé

salome
San Petersburgo, 1861- Gotinga, 1937.
Escritora e pensadora. Coñecida pola súa controvertida relación con Nietzsche, en realidade é unha pensadora destacada. Pero, como tantas outras mulleres, raramente atopámola nos libros de texto. Con ela rendemos homenaxe a todas as mulleres filósofas injustamente silenciadas.
Relacionouse con Rilke e con Sigmund Freud, pero sendo ela mesma unha figura importante da teoría psicoanalítica. Publicou o seu libro “O erotismo” un ano antes de coñecer a Freud, quen confirmou moitos achádegos de Lou.
Relevante tamén é a súa amizade con Malwida Von Meysenbug, figura do feminismo alemá , a través da cal coñece a Nietzsche e a Paul Rée.

Na Biblioteca da Muller do Concello de Muxía podes atopar a súa obra:
Lou Andreas- Salomé.”Mirada retrospectiva. Compendio de algunos recuerdos de la vida”

C.I.M

CONVOCATORIA DE RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Dende o 8 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2015, ambos os dous incluídos.

CIM15CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA E CURSOS PREPARATORIOS PARA OS CELGA NAS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS

Atópase aberto o prazo de solicitude do 15/12/2014 ó 16/01/2015 para os cursos que dan inicio a partir de febreiro de 2015. Hai cursos en modalidade presencial e outros para facer en liña.

MÁIS INFORMACIÓN:
Concello de Muxía
Centro de Información á Muller
Rúa Real 35-Tfno 981742001

Ligazóns recomendadas

Deporte

Contra vento e marea...

15CARREIRA

Descargas asociadas

Anuncio:

De acordo co establecido na vixente lexislación, procédese á publicación do Periodo Medio de pago no Concello de Muxía:

pago14

Descargas asociadas

Campaña de Esquí 2015 de Deputación da Coruña.

Sorteo:

esquiRematado o prazo de inscrición, achego acta do sorteo feito en Muxía, ás 13:00 horas do 19 de decembro de 2014, para a designación dos/as participamtates na Campaña de Esquí 2015 de Deputación da Coruña.

Das cinco solicitudes presentadas, optarán a praza os tres seguintes:

78.812.165 C
2º 35.674.826 D
49.676.970 Y

Quedando como suplentes os dous restantes na seguinte orde:
4º 78.809.886 H
5º 48.110.001 G


Ligazóns recomendadas

Secadoiros de congro

VISITAS GUIADAS AOS SECADOIROS DE CONGRO DE MUXÍA
O secado do congro é unha forma tradicional de conservación do peixe que solo se conserva en Muxía. Tradicionalmente houbo secadoiros ao longo de toda a costa galega, pero sólo seguen en funcionamento os de Muxía.
Consideramos que estos secadoiros son un valor cultural, patrimonial e etnográfico que non debe desaparecer e que contribúen a unha oferta turística de calidade de Muxía e ao mantemento da cultura mariñeira que caracteriza a nosa vila.

secadoiro1Con este obxectivo, o Concello de Muxía establece un calendario de visitas guiadas. A inscrición é totalmente de balde.
Tamén poden solicitar visitas os centros educativos do municipio datas diferentes das fixadas .
As persoas que desexen visitar os secadoiros poden anotarse nas datas sinaladas, chamando ao teléfono do Concello de Muxía ou a través de correo electrónico:
Teléfono: 981 74 20 01 (preguntar polo departamento de cultura)
Mail: maria.rivadulla@muxia.dicoruna.es


*Nota: mínimo grupos de 10 persoas para a realización da actividade.

Descargas asociadas

Turismo Muxia

O Concello de Muxía dispón dun punto de
Información Turística formando parte do Proxecto "Muxía camiñando cara ó mar" e financiado polo G.A.C.

muxiaInformación actualizada a través de folletos, mapas,rutas,audios guías, videos...

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

HORARIOS DE AUTOBÚS

busesTeléfonos de Información:
Monbús 981292900
Aucasa:981588811
Vázquez:981254145
Ferrín: 981873643

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Punto de Información Catastral

PIC2
Casa do Concello de Muxía
rúa Real, 35. 2º Andar.
Horario de atención : 9:00 h. ás 14:00horas.

¡SERVIZO GRATUITO!

Resolución do 29 de marzo de 2005.
Rexime de establecemento e FUNCIONAMENTO dos PIC.
(B.O.E. de 7 de mayo de 2005)

Ligazóns recomendadas

Oferta de Emprego

ANUNCIO:

Obxecto: Contratación durante 5 meses aproximadamente, T/P de 8 operarios/as para grupo de servizos múltiples (1 reserva turno minusvalía:

Requisitos:
-Desempregado/a inscrito no S.P. Emprego.
-Experiencia previa demostrable como operario/a

empregoPresentación de instancias: Ata as 13.00 h. do día 16 de xaneiro de 2015, segundo o establecido nas bases..

Selección: Día 20 de xaneiro ás 10.00 h.

Muxía 09 de xaneiro de 2015.
O Alcalde.
Félix Porto


Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas


Hemeroteca: 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015

Formato RSS 2.0
By Abertal
Concello de Muxia