Saltar navegación

CONCELLO DE MUXIA : Novas

Cultura

Esta mañá, a artista muxiá María Martínez foi recibida polo Alcalde de Muxía, Félix Porto, nas dependencias municipais. O obxecto da visita foi a doazón de dúas obras da autoría de María para o Concello de Muxía.

As obras quedarán expostas de xeito permanente no edificio da Casa Consistorial. Estas dúas obras están baseadas na vida muxiá, xa que unha delas está inspirada en Vituco , o zapateiro e a outra en mulleres muxiás cuios rostros se mesturan na obra con formas abstractas.

pintora
O Alcalde de Muxía agradeceu a María esta desinteresada doazón e mostrouse satisfeito de ter unha pintora máis nas filas dos artistas muxiáns . Muxía é un lugar que chama poderosamente a atención de artistas e hai un bo número deles que traballan neste lugar da Costa da Morte, tanto artistas locais como chegados doutros lugares, e que escollen Muxía para asentarse.

No caso de María, ela é de Muxía, aínda que estudiou e traballou fóra de España e desenvolviu a súa actividade , principalmente en Londres.

Muxía 10 de setembro de 2014
Concello de Muxía

III edición do Concurso "Durmo...se me contas un conto"

Esta actividade que xa se realizou nos anos 2012 e 2013, foi unha das máis bonitas do programa e tivo moito éxito. No presente ano queremos facer unha terceira edición para dar continuidade a unha actividade que nos parece cumpre moi ben os obxectivos que perseguimos co programa.

contoTrátase dun concurso, como na edición anterior, no que unha nai ou un pai ha de crear un conto – en galego- xunto ao seu fillo ou filla (para nenos e nenas menores de 9 anos), o texto ha de ser un conto que o pai /nai conta ao neno antes de durmir. Os debuxos que ilustren o conto han de ser do neno/nena. Haberá un primeiro, un segundo e un terceiro premio para os mellores textos coas súas ilustracións.

Perseguimos o obxectivo de promover o uso do galego como lingua primeira nos máis pequenos e como lingua de comunicación entre nais/pais e fillos/fillas. E , ademais , promover o interese pola literatura en galego.

O programa está subvencionado pola Xunta de Galicia , dende a súa área de Política Lingüística.


Descargas asociadas

“CON X DE MUXÍA”

O CONCELLO DE MUXÍA PRESENTA A EDICIÓN DUNS MARCAPÁXINAS ILUSTRADOS CON FRAGMENTOS DE OBRAS DE PINTORES RESIDENTES EN MUXÍA
A ACCIÓN ENMÁRCASE DENTRO DO PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA “CON X DE MUXÍA”
Este é un programa global de actuación, incidindo nos ámbitos sociais que entendemos máis sensíbeis a ter unha perda do uso habitual da lingua galega, como son as relación país –fillos, a mocidade e a hostelería. O programa consta de varias actividades que incidirán nos ámbitos escollidos.
No desenvolvemento do programa están implicados colectivos e entidades locais, como son os centros educativos e os hosteleiros.
Este ano, ademais, contamos coa colaboración de artistas plásticos, facendo así que a comunidade artística que vive en Muxía se implique na promoción do emprego da nosa lingua. Tentamos con esto aproveitar as sinerxias do noso municipio para promover o emprego da lingua galega, por eso teremos en conta dous feitos como son que Muxía é un municipio onde vive un importante grupo de artistas de recoñecido prestixio e tamén o feito da grande incidencia do Camiño Xacobeo e a, cada día maior, chegada de peregrinos.

marcapaxinasACTIVIDADES A DESENVOLVER DENTRO DO PROGRAMA:
A acción que presentamos hoxe é:
“Eu leo en galego”

Como promoción da lectura en galego , para tódalas idades, editamos uns marcapáxinas para distribuirse na biblioteca municipal que levan o lema da actividade por un lado – animando á lectura en galego- e polo outro unha ilustración dun creador recoñecido, dos asentados no noso municipio. Con esto tamén ligamos a creación artística ao uso da nosa lingua, aproveitando o seu atractivo. Os marcapáxinas serán elementos atractivos para os nenos/as e mozos/as que se acheguen á biblioteca, tamén para as persoas adultas, e ademais unha marca distintiva da nosa biblioteca. A biblioteca entregará un marcapáxinas con cada préstamo ata que o usuario/a complete os nove marcapáxinas da colección. Os artistas que cederon desinteresadamente imaxe das súas obras para esta actividade son: Alexandro, Chérie Trillo, Detlef Kappeler, Fátima Fortea, Viki Rivadulla, Sar, Tachibana, Teresa Búa e Yano Yoro.
Esta acción tamén constitúe un recoñecemento ós e ás artistas que desenvolven o seu traballo no noso municipio.


“ O Camiño, en galego II” : Edición e distribución de manteis individuais para uso de hostelería (estes manteis xa se distribuiron durante o verán aos establecemento que os solicitaron)
Dado que Muxía é un lugar emblemático no Camiño de Santiago ata a Costa da Morte, cada día chegan máis peregrinos de distintos lugares á nosa vila.
A actividade consiste na edición de manteis individuais, de papel, para repartir nos establecementos de hostelería. Nestes manteis aparece un mapa co percorrido do Camiño polo noso concello e entre Muxía- Fisterra cos nomes dos topónimos galegos. Ao mesmo tempo, na marxe do mantel aparecen de forma moi gráfica unhas palabras en galego para desenvolverse na hostalería.
Preténdese crear conciencia de que o uso do galego pode favorecer as relacións laborais, comerciais e bancarias e estender o uso da nosa lingua nas relacións comerciais

Esta actividade xa se levou a cabo no ano 2012 e é amplamente demandada polo colectivo de hostelería.


“Durmo…se me contas un conto III”. Concurso de contos en familia .
(o concurso convócase a partir de hoxe)

Esta actividade que xa se realizou nos anos 2012 e 2013, foi unha das máis bonitas do programa e tivo moito éxito. No presente ano queremos facer unha terceira edición para dar continuidade a unha actividade que nos parece cumpre moi ben os obxectivos que perseguimos co programa.
Trátase dun concurso, como na edición anterior, no que unha nai ou un pai ha de crear un conto – en galego- xunto ao seu fillo ou filla (para nenos e nenas menores de 9 anos), o texto ha de ser un conto que o pai /nai conta ao neno antes de durmir. Os debuxos que ilustren o conto han de ser do neno/nena. Haberá un primeiro, un segundo e un terceiro premio para os mellores textos coas súas ilustracións.


-Perseguimos o obxectivo de promover o uso do galego como lingua primeira nos máis pequenos e como lingua de comunicación entre nais/pais e fillos/fillas. E , ademais , promover o interese pola literatura en galego.

O programa está subvencionado pola Xunta de Galicia , dende a súa área de Política Lingüística.

Descargas asociadas

"Maiores con moita arte"

Obradoiros artísticos dirixidos a persoas
maiores de 60 anos.

marteInscribirse no Concello antes do 19 de setembro.
Prazas limitadas.

Descargas asociadas

Galería Mulleres

Coa GALERÍA MULLERES o Concello de Muxía destacará cada mes o labor dunha muller no mundo das artes, as letras, a ciencia, etc…. cada mes estará dedicado a unha muller e repartiranse carteis nos que apareza esa muller e indicacións para informarse sobre ela ou para acceder á súa obra.
Con cada muller destacada indicarase que libro ou libros están á disposición do usuario/a na Biblioteca da Muller do Concello de Muxía, escritos por esta muller ou que fagan referencia á mesma.

GALERÍA MULLERES nace co obxectivo de visibilizar a aportación da muller á historia da humanidade, ao mundo das ideas, das artes , das ciencias …ámbitos nos que tradicionalmente apareceu infrarrepresentada.
Ao mesmo tempo serve como difusión do servizo da BIBLIOTECA DA MULLER, servizo integrado dentro da Biblioteca Municipal de Muxía dende finais do ano 2008 . A Biblioteca da Muller conta con 440 títulos no seu fondo bibliográfico
A Biblioteca da Muller inclúe obras escritas por mulleres, sobre mulleres ou sobre temáticas que afectan á muller …así haberá obras sobre feminismo, obras sobre filosofía, antropoloxía, arte, literatura infantil, poesía, novela…. escritas por mulleres ou que aborden todos estes temas dende unha perspectiva de xénero.
O mes de setembro é o mes de
Ana María Matutes

matutes
Barcelona, 1925-2014 .Escritora e académica da RAE dende 1996.
Premio Cervantes 2010.

Comezou a escribir moi nova, e chegou a finalista do Premio Nadal con 24 anos. Foi unha das autoras máis importantes da literatura española contemporánea. Foi galardoada cos premios Nacional das Letras, Planeta, Nadal e Cervantes e estivo nominada para o premio Nobel de literatura
Destacou como narradora e formou parte xeneración dos “jóvenes asombrados”, nome que ela mesma acuñaría para os autores que reflicten a situación da Guerra Civil na súa infancia.
Tamén desenvolviu un labor importante na literatura infantil e xuvenil.sendo recoñecida co Premio Lazarillo ou o Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil..
A universidade de Boston ten na súa biblioteca un fondo chamado Ana María Matute Collection. Ademais dende hai máis de 20 anos, Ediciones Torremozas convoca o concurso literario "Ana María Matute" de Narrativa de Mulleres .Os seus libros foron traducidos a 23 idiomas.
Na Biblioteca da Muller podes atopar ”Los niños tontos” de Ana María Matute

Biblioteca Municipal

HORARIO DE APERTURA DA OFICINA DE TURISMO E BIBLIOTECA:
DE LUNS A DOMINGO :
-MAÑÁNS DE 10 A 14 HORAS
-TARDES: DE 16 A 20 HORAS

CAMPAÑA DE VERÁN “LIBROS COMO AREA” DAS BIBLIOTECAS DE MUXÍA

libro14O Concello de Muxía, xunto coas Bibliotecas de Muxía lanza a campaña de animación á lectura “Libros como area”. Esta campaña é froito do traballo conxunto que se ven realizando entre as bibliotecas dos Centros Educativos de Muxía e a Biblioteca Municipal. Ao longo do ano, este grupo de traballo mantén reunións para coordinarse e levar a cabo actividades conxuntas que redunden en beneficio dos nenos e nenas do municipio.

Neste caso, a campaña de verán inclúe un folleto de recomendación de lecturas (que imprime a Deputación da Coruña) e a edición por parte do Concello de Muxía dunhas mochilas para ser utilizadas polas bibliotecas escolares e municipal, para enviar lecturas de verán aos rapaces. As mochilas se reutilizarán para outras campañas de animación á lectura.

A campaña leva por nome LIBROS COMO AREA, utilizando unha expresión moi muxiá.

DEPORTE

Iº CIRCUÍTO DE CARREIRAS POPULARES

carreira
"CORRENDO POLA COSTA DA MORTE"

Descargas asociadas

Turismo Muxia

O Concello de Muxía dispón dun punto de
Información Turística formando parte do Proxecto "Muxía camiñando cara ó mar" e financiado polo G.A.C.

muxiaInformación actualizada a través de folletos, mapas,rutas,audios guías, videos...

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

HORARIOS DE AUTOBÚS

busesTeléfonos de Información:
Monbús 981292900
Aucasa:981588811
Vázquez:981254145
Ferrín: 981873643

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Punto de Información Catastral

PIC2
Casa do Concello de Muxía
rúa Real, 35. 2º Andar.
Horario de atención : 9:00 h. ás 14:00horas.

¡SERVIZO GRATUITO!

Resolución do 29 de marzo de 2005.
Rexime de establecemento e FUNCIONAMENTO dos PIC.
(B.O.E. de 7 de mayo de 2005)

Ligazóns recomendadas


Hemeroteca: 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014

Formato RSS 2.0
By Abertal
Concello de Muxia