Saltar navegación

CONCELLO DE MUXIA : Novas

Cea Medieval en Muxía

Sábado 5 de setembro:
Recreación histórica da chegada do Infante a Moraime.
"A CEA DO INFANTE ALFONSO" MORAIME

cea
¡Límite de aforo! (200 persoas)
Sitios para recoller entradas:
*Atmósfera Sport en Muxía
*Bar Pataca en Os Muiños
*Cooperativa Aurora de Buxán en San Martiño de Ozón.

Prezo cea: 5,00 euros

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Verán en Muxía 2015

Festas tradicionais, Rutas do Mar, Actividades lúdicas,Deporte,Actividades Medioambientais, teatro, música....

portada

¡Disfruta de Muxía no Verán!
Concello de Muxía

Descargas asociadas

Aviso Escola de Teatro

Comunícase que xa está aberto o prazo para apuntarse na Escola Municipal de Teatro do Concello de Muxía, Curso 2015/16

escudoplenoApuntarse nas oficinas do Concello antes do 15 de setembro de 2015

O Alcalde
Félix Porto Serantes

Becas

EDP REVOVÁVEIS, presenta a este Concello o seu proxecto GREEN EDUCATION, de BECAS ESCOLARES a nenos e nenas que residan en áreas onde a Empresa teña ou vaia ter Parque Eólico.
As Becas ofertadas son para ensinanza infantil,primaria e Secundaria.Bacherelato e Formación Profesional e ensinanzas universitarias.

renovablesAs Persoas interesadas deberán presentar no Concello ANTES DO 30 DE SETEMBRO DE 2015, a solicitude que se facilitará no propio Concello coa documentación pertinente.

Máis información 981 74 20 01

O Alcalde
Félix Porto Serantes

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Galería Mulleres

Coa GALERÍA MULLERES o Concello de Muxía destacará cada mes o labor dunha muller no mundo das artes, as letras, a ciencia, etc…. cada mes estará dedicado a unha muller e repartiranse carteis nos que apareza esa muller e indicacións para informarse sobre ela ou para acceder á súa obra.
Con cada muller destacada indicarase que libro ou libros están á disposición do usuario/a na Biblioteca da Muller do Concello de Muxía, escritos por esta muller ou que fagan referencia á mesma.

GALERÍA MULLERES nace co obxectivo de visibilizar a aportación da muller á historia da humanidade, ao mundo das ideas, das artes , das ciencias …ámbitos nos que tradicionalmente apareceu infrarrepresentada.
Ao mesmo tempo serve como difusión do servizo da BIBLIOTECA DA MULLER, servizo integrado dentro da Biblioteca Municipal de Muxía dende finais do ano 2008 . A Biblioteca da Muller conta con 440 títulos no seu fondo bibliográfico
A Biblioteca da Muller inclúe obras escritas por mulleres, sobre mulleres ou sobre temáticas que afectan á muller …así haberá obras sobre feminismo, obras sobre filosofía, antropoloxía, arte, literatura infantil, poesía, novela…. escritas por mulleres ou que aborden todos estes temas dende unha perspectiva de xénero.
O mes de agosto está adicado a:

asuncion
Asunción Antelo
A Rexubeira de Bergantiños.(escritora e artista)Segufe, 1919.

Artista multuidisciplinar, escritora, ceramista, canteira , escultora, regueifeira...
Asunción ten no lugar de Segufe un museo particular coa súa obra, na que deixa plasmado un grande amor pola terra.
Esta muller é unha lenda viva da Costa da Morte . É tamén tesouro vivo que garda grande sabedoría sobre o patrimonio inmaterial da comarca.
Asunción Antelo, vestida coas súas roupas negras das viúvas do rural galego (aínda que non é viúva) representa a forza das mulleres da terra, as mulleres que transportaron nos paxes a toda Galiza.
Pero os paxes de Asunción levan ademais poesía, arte e moito saber...

Na Biblioteca da Muller do Concello de Muxía podes atopar:
Antelo, Asunción. “Páxinas da Rexubeira de Bergantiños”.

Deporte

Contra vento e marea...

15CARREIRA

Descargas asociadas

Información:

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE 2015.

Período Medio de Pago Global a proveedores trimestral* ( en días)
MUXÍA (1,32)

2TRIMESTRE*Cando o dato reflíctese entre paréntesis refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en término medio, no pago por parte da Administración en relación ao período máximo previsto legalmente con carácter xeral para dar conformidade á factura, ou ben a que as operacións pendentes de pago da Administración atópanse, en término medio, nun momento anterior a dito período máximo.

Descargas asociadas

Información:

De acordo co establecido na vixente lexislación, procédese á publicación do Periodo Medio de pago no Concello de Muxía:

escudoPeríodo medio de pago global a proveedores:

- Primeiro Trimestre 2015= 1,32 (días)

Aviso:

Estarán obrigados a facturar electrónicamente todos os proveedores que entreguen bens ou presten servizos a este Concello dende o día 15 de xaneiro de 2015 e en concreto, e tal e como dispón o artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.
Información completa

factura15Muxía, 14 de xaneiro de 2015
O alcalde
Félix Porto Serantes


Descargas asociadas

Turismo Muxia

O Concello de Muxía dispón dun punto de
Información Turística formando parte do Proxecto "Muxía camiñando cara ó mar" e financiado polo G.A.C.

muxiaInformación actualizada a través de folletos, mapas,rutas,audios guías, videos...

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

HORARIOS DE AUTOBÚS

busesTeléfonos de Información:
Monbús 981292900
Aucasa:981588811
Vázquez:981254145
Ferrín: 981873643

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Punto de Información Catastral

PIC2
Casa do Concello de Muxía
rúa Real, 35. 2º Andar.
Horario de atención : 9:00 h. ás 14:00horas.

¡SERVIZO GRATUITO!

Resolución do 29 de marzo de 2005.
Rexime de establecemento e FUNCIONAMENTO dos PIC.
(B.O.E. de 7 de mayo de 2005)

Ligazóns recomendadas


Hemeroteca: 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015

Formato RSS 2.0
By Abertal
Concello de Muxia