Saltar navegación

CONCELLO DE MUXIA : Novas

Muller

O CIM MUXIA, organiza un Taller de Saúde
para o venres día 27 de febreiro de 2015

cimPROGRAMA:
-Menopausia e osteoporose.
-Prevención xinecolóxica.
-Factores de risco.
-Fisiopatoloxía.
-Alimentación e exercicio.

Descargas asociadas

Oferta de Emprego

ANUNCIO

Obxeto: Contratación dun/unha auxiliar de axuda a domicilio; 6,5 h/día, durante aproximandamente 5 meses.
Bases: BOP 17-7-2008
Presentación de instancias: Ata as 11:00 h. do vindeiro 4 de marzo de 2015. Pode facerse nas oficinas municipais ou electronicamente, a través do enlace:
Sede Electrónica

saf15Adxuntaranse os xustificantes dos méritos e requisitos mencionados nas bases.
Selección: Día 4 de marzo ás 12:00 h. na Casa Consistorial.

Muxía, 23 de febreiro de 2015.

O Alcalde
Félix Porto Serantes

Ligazóns recomendadas

Axudas económicas

PRESTACIÓN ECONÓMICA POR FILLO/A MENOR A CARGO
Comunícase ós/ás veciños/as do Concello de Muxía, que o prazo para solicitar a Prestación Económica de pagamento único por fillo/a menor a cargo, estará aberto ata o día 13 de marzo do 2.015

As persoas interesadas poden realizar a solicitude neste Concello, na oficina do Educador Familiar (3ºandar da casa do Concello).

menorPersoas Beneficiarias:
•Nados entre o 02.01.12 ata o 01.01.15, ambos inclusive.

Requisitos:
•Que os proxenitores teñan a súa residencia habitual en Galicia
•Que na data da solicitude os/as nenos/as convivan coa persoa solicitante.
•Que durante o ano 2.013 nin os pais nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigados a presentar a declaración polo IRPF correspondente a ese período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estaren obrigados a iso.


Muxía, 02 de febreiro de 2.015

O ALCALDE
Félix Porto Serantes


Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Aviso:

Estarán obrigados a facturar electrónicamente todos os proveedores que entreguen bens ou presten servizos a este Concello dende o día 15 de xaneiro de 2015 e en concreto, e tal e como dispón o artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.
Información completa

factura15Muxía, 14 de xaneiro de 2015
O alcalde
Félix Porto Serantes


Descargas asociadas

Deporte

Contra vento e marea...

15CARREIRA

Descargas asociadas

Galería Mulleres

Coa GALERÍA MULLERES o Concello de Muxía destacará cada mes o labor dunha muller no mundo das artes, as letras, a ciencia, etc…. cada mes estará dedicado a unha muller e repartiranse carteis nos que apareza esa muller e indicacións para informarse sobre ela ou para acceder á súa obra.
Con cada muller destacada indicarase que libro ou libros están á disposición do usuario/a na Biblioteca da Muller do Concello de Muxía, escritos por esta muller ou que fagan referencia á mesma.

GALERÍA MULLERES nace co obxectivo de visibilizar a aportación da muller á historia da humanidade, ao mundo das ideas, das artes , das ciencias …ámbitos nos que tradicionalmente apareceu infrarrepresentada.
Ao mesmo tempo serve como difusión do servizo da BIBLIOTECA DA MULLER, servizo integrado dentro da Biblioteca Municipal de Muxía dende finais do ano 2008 . A Biblioteca da Muller conta con 440 títulos no seu fondo bibliográfico
A Biblioteca da Muller inclúe obras escritas por mulleres, sobre mulleres ou sobre temáticas que afectan á muller …así haberá obras sobre feminismo, obras sobre filosofía, antropoloxía, arte, literatura infantil, poesía, novela…. escritas por mulleres ou que aborden todos estes temas dende unha perspectiva de xénero.
O mes de febreiro é o mes de
Susan Sontag

febreiro
Nova York, 1933-2004.Escritora.
Na década dos sesenta a súa irrupción no mundo das letras marcou un antes e un despois. Ensaista, novelista… tamén dirixiu filmes e obras teatrais.
Sontag desdeñaba os límites entre a alta cultura e os fenómenos de masas, e o seu libro “Contra a interpretación”, - ensaios- publicado por primeira vez en 1966, convertiuse nun clásico contemporáneo cunha grande influencia no pensamento sobre a arte e a cultura.
Muller innovadora, provocadora e comprometida cos desfavorecidos, cunha voz crítica, cualificada e potente que fixo dela un mito contemporáneo.

Na Biblioteca da Muller do Concello de Muxía podes atopar a súa obra:
Sontag, Susan. CONTRA LA INTERPRETACIÓN.

Rollyson, Carl e Paddock, Lisa. SUSAN SONTAG. Circe

Anuncio:

De acordo co establecido na vixente lexislación, procédese á publicación do Periodo Medio de pago no Concello de Muxía:

pagos

Descargas asociadas

Turismo Muxia

O Concello de Muxía dispón dun punto de
Información Turística formando parte do Proxecto "Muxía camiñando cara ó mar" e financiado polo G.A.C.

muxiaInformación actualizada a través de folletos, mapas,rutas,audios guías, videos...

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

HORARIOS DE AUTOBÚS

busesTeléfonos de Información:
Monbús 981292900
Aucasa:981588811
Vázquez:981254145
Ferrín: 981873643

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Punto de Información Catastral

PIC2
Casa do Concello de Muxía
rúa Real, 35. 2º Andar.
Horario de atención : 9:00 h. ás 14:00horas.

¡SERVIZO GRATUITO!

Resolución do 29 de marzo de 2005.
Rexime de establecemento e FUNCIONAMENTO dos PIC.
(B.O.E. de 7 de mayo de 2005)

Ligazóns recomendadas


Hemeroteca: 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015

Formato RSS 2.0
By Abertal
Concello de Muxia