Saltar navegación

CONCELLO DE MUXIA : Novas

Anuncio:

EXPOSICIÓN DAS PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS PARA AS PROBAS DOS POSTOS DE TRABALLO.

ESCUDOContra esta relación poderá presentarse reclamación ata as 14:00 horas do día de hoxe.

Descargas asociadas

Aviso:

As probas para a selección de Operarios/as de servizos múltiples, Operarios/as de resíduos, Operarios/as varredores/as, serán realizadas no Instituto de Educación Secundaria “Ramón Caamaño” de Muxía, ás 12.00 h. do día 31/07/2015, e non no Edif. Servizos Múltiples como inicialmente se anunciara.

escudo

Muxía, 29 de xullo de 2015
O Alcalde
Félix Porto

Oferta(s) de Emprego

ANUNCIO

Contratación persoal laboral:

-38 persoas a T/P durante 1 mes, como operarios/as de servizo de mantemento, limpeza viaria, etc.

-4 auxiliares de axuda a domicilio durante 1 mes, a 2/3 de xornada.

-8 operarios/as a 2/3 de xornada durante 5 meses para grupo de tratamento de residuos.

-6 auxiliares biblioteca, durante 1 mes a T/P xornada.

-2 operarios/as barrendeiros/as durante aprox 5 meses, T/P
Web Concello de Muxía

escudowebPresentación de instancias:
Ata as 13.00 h. do 29 de xullo nas oficinas municipais ou sede electrónica (concellomuxia.es)

Selección: Día 31 de xullo, no edificio de servizos múltiples de Muxía.
*A Selección de Axuda no fogar será o mesmo día 31 de xullo a mesma hora pero na Casa Do Concello.

Máis información e bases: Oficinas municipais e páxina web municipal:

Muxía,22 xullo 2015
O Alcalde
Félix Porto


Corrección de erros.
Nas bases para a selección de operarios/as fíxose constar como requisito o desemprego absoluto durante 6 meses. Por erro non se fixo constar que só se incluirán como causas de exclusión os contratos superiores a 3 días de duración.

Muxía, 23 de xullo de 2015
O Alcalde
Félix Porto

Descargas asociadas

Verán en Muxía 2015

Festas tradicionais, Rutas do Mar, Actividades lúdicas,Deporte,Actividades Medioambientais, teatro, música....

portada

¡Disfruta de Muxía no Verán!
Concello de Muxía

Descargas asociadas

Actividades Deportivas

•HORARIO: DAS 10:30 AS 13:30 HORAS
•LUGAR: PEIRAO DEPORTIVO
•HORA DE PRESENTACIÓN NO PEIRAO: 10:15 HORAS

velaSE TEDES ALGUNHA DÚBIDA COA QUENDA NA QUE VOS ATOPADES INSCRITOS, POÑÉDEVOS EN CONTACTO CO DEPARTAMENTO DE DEPORTES DO CONCELLO NO TERCEIRO ANDAR.
Teléfono 981742001
Concello de Muxía

DEPORTE TEMPADA VERÁN 2015

ÁBRESE O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA PARTICIPAR NA TEMPADA DEPORTIVA MUNICIPAL DE VERÁN DO CONCELLO DE MUXÍA

Rematada a tempada deportiva de inverno no Concello de Muxía, é hora de dar comezo a tempada estival.
Como todos os anos, o Concello de Muxía presenta o seu amplo programa de actividades deportivas de verán, abrindo o parazo de inscrición para cada unha de elas, o mércores 23 de xuño.

DEPROTES
-CURSO DE NATACIÓN EN AUGAS ABERTAS
-VIAXE AQUAPARK DE CERCEDA
-CURSO DE DEPORTES DE AVENTURA
-CURSO DE SURF E BODIBOARD
-CURSO DE VELA E KAYAK
-II CAMPUS DE FÚTBOL SALA DE VERÁN CONCELLO DE MUXÍA
-VI LIGA DE FÚTBOL SALA DE VERÁN DE MUXÍA
-LIGAS 3X3
-LIGA DE TENIS DE MESA
-HORARIO DE APERTURA DO XIMNASIO MUNICIPAL

Descargas asociadas

Plan Renove Fiestras -I.N.E.G.A-

Orde do 10 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativa ao Plan renove de fiestras, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento IN412A-IN412B). (DOG nº 119 do 26/06/2015)

fiestraBeneficiarios:
As persoas físicas propietarias ou titulares de calquera dereito sobre inmobles do sector residencial e comunidades ou mancomunidades de veciños, sempre que a actuación subvencionable se realice en vivendas sitas na Comunidade Autónoma de Galicia.
Actuacións e gastos subvencionables:
1. Será subvencionable a renovación de fiestras que formen parte da envolvente térmica do edificio pola compra de novas fiestras que cumpran coas seguintes especificacións técnicas:
• Dispor de marcación CE conforme a norma UNE EN 14351-1:2006.
• Exixencias mínimas de eficiencia enerxética:
a) Opción A: carpintaría de madeira ou PVC e acristalamento que cumpra algún dos seguintes requisitos:
a.1. Dobre acristalamento con cámara de 12 mm ou superior para vidros normais.
a.2. Dobre acristalamento con cámara de 6 mm ou superior e con cristal baixo emisivo (con emisividade menor ou igual a 0,1).
b) Opción B: carpintaría metálica con rotura de ponte térmica de 12 mm ou superior con dobre acristalamento con cámara de 6 mm ou superior e con acristalamento baixo emisivo (con emisividade menor ou igual a 0,1).

A renovación consistirá na substitución dunha fiestra existente por outra de igual ou inferior tamaño.

Será subvencionable a colocación dunha nova fiestra paralela á existente (dobre fiestra), sempre e cando esta nova fiestra satisfaga os requisitos enerxéticos citados.

Tamén será subvencionable a renovación de portas que separen estancias calefactadas do exterior, sempre e cando cumpran coas especificacións técnicas deste artigo e teñan marco por todo o perímetro.
Máis Información: Concello de Muxía
Teléfono 981742001 (CIM MUXÍA)

Orden publicada no DOGA.

Ligazóns recomendadas

Galería Mulleres

Coa GALERÍA MULLERES o Concello de Muxía destacará cada mes o labor dunha muller no mundo das artes, as letras, a ciencia, etc…. cada mes estará dedicado a unha muller e repartiranse carteis nos que apareza esa muller e indicacións para informarse sobre ela ou para acceder á súa obra.
Con cada muller destacada indicarase que libro ou libros están á disposición do usuario/a na Biblioteca da Muller do Concello de Muxía, escritos por esta muller ou que fagan referencia á mesma.

GALERÍA MULLERES nace co obxectivo de visibilizar a aportación da muller á historia da humanidade, ao mundo das ideas, das artes , das ciencias …ámbitos nos que tradicionalmente apareceu infrarrepresentada.
Ao mesmo tempo serve como difusión do servizo da BIBLIOTECA DA MULLER, servizo integrado dentro da Biblioteca Municipal de Muxía dende finais do ano 2008 . A Biblioteca da Muller conta con 440 títulos no seu fondo bibliográfico
A Biblioteca da Muller inclúe obras escritas por mulleres, sobre mulleres ou sobre temáticas que afectan á muller …así haberá obras sobre feminismo, obras sobre filosofía, antropoloxía, arte, literatura infantil, poesía, novela…. escritas por mulleres ou que aborden todos estes temas dende unha perspectiva de xénero.
O mes de xullo está adicado a:

emma
Emma Pedreira, nacida en A Coruña en 1978 (de corazón en Doroña, no mesmo ano).
Filóloga de titulación, funcionaria de carreira, poeta e narradora de nacemento.
Premios: uns cantos. Libros: un feixe deles, tamén. E antoloxías, e poemas que se fixeron música e revistas, recitáis, obradoiros…
Conviccións, todas as zurdas, as sinistras, as contrarias.

Este ano ven de ser premiada co III Premio de Poesía Gonzalo López Abente polo seu libro “S/t”

Na Biblioteca da Muller do Concello de Muxía podes atopar:
Emma Pedreira “Diario bautismal dunha anarquista morta” III Premio Johán Carballeira
Emma Pedreira “ Velenarias” IV Premio Johán Carballeira
Emma Pedreira “Casa de orfas” V Premio de poesía Fiz Vergara Vilariño
Emma Pedreira “Os cadernos d´amor e os velenos” Premio de poesía Centenario Fermín Bouza Brey

Deporte

Contra vento e marea...

15CARREIRA

Descargas asociadas

Información:

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE 2015.

Período Medio de Pago Global a proveedores trimestral* ( en días)
MUXÍA (1,32)

2TRIMESTRE*Cando o dato reflíctese entre paréntesis refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en término medio, no pago por parte da Administración en relación ao período máximo previsto legalmente con carácter xeral para dar conformidade á factura, ou ben a que as operacións pendentes de pago da Administración atópanse, en término medio, nun momento anterior a dito período máximo.

Descargas asociadas

Información:

De acordo co establecido na vixente lexislación, procédese á publicación do Periodo Medio de pago no Concello de Muxía:

escudoPeríodo medio de pago global a proveedores:

- Primeiro Trimestre 2015= 1,32 (días)

Aviso:

Estarán obrigados a facturar electrónicamente todos os proveedores que entreguen bens ou presten servizos a este Concello dende o día 15 de xaneiro de 2015 e en concreto, e tal e como dispón o artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.
Información completa

factura15Muxía, 14 de xaneiro de 2015
O alcalde
Félix Porto Serantes


Descargas asociadas

Turismo Muxia

O Concello de Muxía dispón dun punto de
Información Turística formando parte do Proxecto "Muxía camiñando cara ó mar" e financiado polo G.A.C.

muxiaInformación actualizada a través de folletos, mapas,rutas,audios guías, videos...

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

HORARIOS DE AUTOBÚS

busesTeléfonos de Información:
Monbús 981292900
Aucasa:981588811
Vázquez:981254145
Ferrín: 981873643

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Punto de Información Catastral

PIC2
Casa do Concello de Muxía
rúa Real, 35. 2º Andar.
Horario de atención : 9:00 h. ás 14:00horas.

¡SERVIZO GRATUITO!

Resolución do 29 de marzo de 2005.
Rexime de establecemento e FUNCIONAMENTO dos PIC.
(B.O.E. de 7 de mayo de 2005)

Ligazóns recomendadas


Hemeroteca: 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015

Formato RSS 2.0
By Abertal
Concello de Muxia