Saltar navegación

CONCELLO DE MUXIA : Novas

Formación

ACCIÓN FORMATIVA COMPLEMENTARIA:
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA (CAP)

Obxectivos do curso: proporcionar a información, formación e experiencia profesional necesaria que posibilite o acceso ás probas da Xunta para a obtención do CERTIFICADO DE APTITUDE PROFESIONAL.
O CAP é obrigatorio para condutores/as profesionais de mercancías.
Este requisito é obrigatorio para todos os/as condutores/as que obteñan un permiso de conducir D1; D1+E, D ou D+E a partir do día 11 de setembro de 2008 e para os condutores/as que obteñan un permiso de conducir C1, C1+E, C ou C+E a partir do 11 de setembro de 2009.

cap15Nº TOTAL DE HORAS: 320 horas( 220 horas de formación teórica e 100 horas de práctica profesional).
LUGAR DE REALIZACIÓN: Santiago de Compostela
PRAZO DE INSCRICIÓN: Ata o martes, 5 de maio de 2015.
Máis información: Centro de Información á muller do Concello de Muxía.
Teléfono de contacto 981742001

Día do Libro en Muxía

O CONCELLO DE MUXÍA CELEBRA O DÍA DO LIBRO POÑENDO EN MARCHA O PROGRAMA “CUN LIBRO DEBAIXO DO BRAZO”

libro15Esta iniciativa parte do grupo de traballo que mantén a Biblioteca Municipal xunto coas Bibliotecas Escolares do municipio. Os obxectivos do programa son promocionar a lectura , dinamizar a Biblioteca Municipal como un lugar vivo que se ofrece coma unha atractiva alternativa de lecer, achegar á poboación a percepción dos libros como agasallos valiosos para compartir en familia , e dar a benvida ao novo pequeno veciño ou veciña , felicitando tamén aos seus pais.
Para elo o Concello agasallará ,dende este mes, cun libro e o carné da Biblioteca Municipal a cada neno ou nena que naza no municipio .
Agardamos con elo poñer un graniño de area para que estes bebés que veñen á vida no noso municipio sexan, no futuro, grandes lectoras e lectores que disfruten de todas as marabillas que a literatura lles pode ofrecer.

Muxía, 22 de abril de 2015
Félix Porto Serantes
Alcalde de Muxía

Programa de "Alimentos"

PLAN 2.015 DE AXUDA ALIMENTARIA DA U.E .
a través da FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)e da CRUZ ROJA ESPAÑOLA

alimentosO Concello de Muxía solicitou a súa inclusión no Plan de Axuda Alimentaria da UE (Unión Europea) 2.015 a través da FEGA e da CRUZ ROJA ESPAÑOLA, dirixida ás persoas máis necesitadas que, pola súa situación económica, familiar e social se atopen en situación de
ALTA NECESIDADE ou de EXCLUSIÓN SOCIAL.

As persoas e familias que se encontren nesas situacións poden solicitar esta axuda na oficina do educador familiar (3º piso da Casa do Concello) desde o martes 21 de abril de 2.015, onde se informará da documentación a presentar para que se valore o seu dereito a ser incluídos no Plan.

O ALCALDE
Félix Porto Serantes

Galería Mulleres

Coa GALERÍA MULLERES o Concello de Muxía destacará cada mes o labor dunha muller no mundo das artes, as letras, a ciencia, etc…. cada mes estará dedicado a unha muller e repartiranse carteis nos que apareza esa muller e indicacións para informarse sobre ela ou para acceder á súa obra.
Con cada muller destacada indicarase que libro ou libros están á disposición do usuario/a na Biblioteca da Muller do Concello de Muxía, escritos por esta muller ou que fagan referencia á mesma.

GALERÍA MULLERES nace co obxectivo de visibilizar a aportación da muller á historia da humanidade, ao mundo das ideas, das artes , das ciencias …ámbitos nos que tradicionalmente apareceu infrarrepresentada.
Ao mesmo tempo serve como difusión do servizo da BIBLIOTECA DA MULLER, servizo integrado dentro da Biblioteca Municipal de Muxía dende finais do ano 2008 . A Biblioteca da Muller conta con 440 títulos no seu fondo bibliográfico
A Biblioteca da Muller inclúe obras escritas por mulleres, sobre mulleres ou sobre temáticas que afectan á muller …así haberá obras sobre feminismo, obras sobre filosofía, antropoloxía, arte, literatura infantil, poesía, novela…. escritas por mulleres ou que aborden todos estes temas dende unha perspectiva de xénero.
O mes de abril está adicado a:

abril
Alejandra Pizarnik
Arxentina(1936-1972) Escritora.

Filla de inmigrantes xudeos. destacou pola beleza e a profundidade da súa poesía; a súa escritura e a súa capacidade de conmover con poucas palabras levárona rapidamente ao recoñecemento. Escribía para exorcizar os seus propios fantasmas, para ela "escribir un poema é reparar a ferida fundamental, a desgarradura. Porque todos estamos feridos"
Ler Alejandra Pizarnik é mergullarse nese mundo interior cruzado pola traxedia pero tamén por un profundo sentimento de amor á vida, de respecto ás mulleres que viviron e loitaron contra demos internos e externos antes ca ela.
Problemas que arrastrou dende moi nova levaron aAlejandra a un hospital psiquiátrico e alí quitou a vida. Probablemente nunca recibiu a carta onde Julio Cortázar lle daba forzas para seguir vivindo: "Eu reclámote, non humildade, non obsecuencia, senón enlace con isto que nos envolve a todos, chámalle a luz ou César Vallejo ou o cine xaponés: un pulso sobre a terra, alegre ou triste, pero non un silencio de renuncia voluntaria. Só te acepto viva, só che quero Alejandra".
Deixou como legado unha vasta obra, a pesar da súa curta vida, un diario extenso e moitos escritos de todo tipo.Obras: La tierra más ajena (1955) La última inocencia (1956) Las aventuras perdidas (1958). Árbol de Diana (1962) Los trabajos y las noches (1965), Extracción de la piedra de la locura (1968) , El infierno musical (1971), en prosa La condesa sangrienta (1971).
Na Biblioteca da Muller do Concello de Muxía podes atopar:
Pizarnik, Alejandra. Extracción de la piedra de la locura y otros poemas.

Descargas asociadas

Deporte

Contra vento e marea...

15CARREIRA

Descargas asociadas

Andainas

anda

Descargas asociadas

Aviso:

Estarán obrigados a facturar electrónicamente todos os proveedores que entreguen bens ou presten servizos a este Concello dende o día 15 de xaneiro de 2015 e en concreto, e tal e como dispón o artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.
Información completa

factura15Muxía, 14 de xaneiro de 2015
O alcalde
Félix Porto Serantes


Descargas asociadas

Anuncio:

De acordo co establecido na vixente lexislación, procédese á publicación do Periodo Medio de pago no Concello de Muxía:

pagos

Descargas asociadas

Turismo Muxia

O Concello de Muxía dispón dun punto de
Información Turística formando parte do Proxecto "Muxía camiñando cara ó mar" e financiado polo G.A.C.

muxiaInformación actualizada a través de folletos, mapas,rutas,audios guías, videos...

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

HORARIOS DE AUTOBÚS

busesTeléfonos de Información:
Monbús 981292900
Aucasa:981588811
Vázquez:981254145
Ferrín: 981873643

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Punto de Información Catastral

PIC2
Casa do Concello de Muxía
rúa Real, 35. 2º Andar.
Horario de atención : 9:00 h. ás 14:00horas.

¡SERVIZO GRATUITO!

Resolución do 29 de marzo de 2005.
Rexime de establecemento e FUNCIONAMENTO dos PIC.
(B.O.E. de 7 de mayo de 2005)

Ligazóns recomendadas


Hemeroteca: 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015

Formato RSS 2.0
By Abertal
Concello de Muxia