Saltar navegación

CONCELLO DE MUXIA : Novas

Voluntariado Europeo

Recepción no Salón de Plenos do Concello de Muxía, o venres 24 de outubro, aos integrantes do Proxecto de Voluntariado Europeo "Rüchkenwind:Employability Tuning" que se enmarca no Programa Erasmus+, concretamente na acción KA1, "Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe"

veuropeo
O seu Obxectivo é o de proporcionar, prioritariamente a mozos con menos oportunidades, unha experiencia vital,solidaria e de mobilidade que contribúa á súa formación integral como cidadáns e cidadás de Europa.

Ligazóns recomendadas

Cultura

Poesía de:
Rosalía Fernández Rial,Paco Souto,Serxio Moreira e Peter Schneider.

poesia1414

Descargas asociadas

Pintura

cartelexibicion14

Descargas asociadas

Curso Pintura

cursozen

Descargas asociadas

EMPREGO

ANUNCIO:

Obxecto:Contratación dun/ha auxiliar de axuda no fogar durante 4 meses, T/P.
Requisitos: Especificados en Bases: BOP. 17.07.2008
Selección: Valoración de méritos e cuestionario – entrevista.

SAF1Presentación de instancias: Ata as 13.00 h. do día 24 de outubro de 2014, nas oficinas municipais (rúa Real, 35 – Muxía), durante todo o día 24 de outubro na sede electrónica (accesible a través de www.concellomuxia.com) ou polos medios do art. 38 – 4 Lei 30/92.

Selección: Día 28 de outubro ás 10.00 h. na Casa Consistorial.

Máis información: Servizos Sociais municipais. (Telf. 981 742 001)

Ligazóns recomendadas

Cultura e Deporte

PROGRAMACIÓN CULTURAL E DEPORTIVA DO CONCELLO DE MUXÍA
OUTUBRO-NOVEMBRO

depo

Descargas asociadas

Secadoiros de congro

VISITAS GUIADAS AOS SECADOIROS DE CONGRO DE MUXÍA
O secado do congro é unha forma tradicional de conservación do peixe que solo se conserva en Muxía. Tradicionalmente houbo secadoiros ao longo de toda a costa galega, pero sólo seguen en funcionamento os de Muxía.
Consideramos que estos secadoiros son un valor cultural, patrimonial e etnográfico que non debe desaparecer e que contribúen a unha oferta turística de calidade de Muxía e ao mantemento da cultura mariñeira que caracteriza a nosa vila.

secadoiro1Con este obxectivo, o Concello de Muxía establece un calendario de visitas guiadas. A inscrición é totalmente de balde.
Tamén poden solicitar visitas os centros educativos do municipio datas diferentes das fixadas .
As persoas que desexen visitar os secadoiros poden anotarse nas datas sinaladas, chamando ao teléfono do Concello de Muxía ou a través de correo electrónico:
Teléfono: 981 74 20 01 (preguntar polo departamento de cultura)
Mail: maria.rivadulla@muxia.dicoruna.es


*Nota: mínimo grupos de 10 persoas para a realización da actividade.

Descargas asociadas

Galería Mulleres

Coa GALERÍA MULLERES o Concello de Muxía destacará cada mes o labor dunha muller no mundo das artes, as letras, a ciencia, etc…. cada mes estará dedicado a unha muller e repartiranse carteis nos que apareza esa muller e indicacións para informarse sobre ela ou para acceder á súa obra.
Con cada muller destacada indicarase que libro ou libros están á disposición do usuario/a na Biblioteca da Muller do Concello de Muxía, escritos por esta muller ou que fagan referencia á mesma.

GALERÍA MULLERES nace co obxectivo de visibilizar a aportación da muller á historia da humanidade, ao mundo das ideas, das artes , das ciencias …ámbitos nos que tradicionalmente apareceu infrarrepresentada.
Ao mesmo tempo serve como difusión do servizo da BIBLIOTECA DA MULLER, servizo integrado dentro da Biblioteca Municipal de Muxía dende finais do ano 2008 . A Biblioteca da Muller conta con 440 títulos no seu fondo bibliográfico
A Biblioteca da Muller inclúe obras escritas por mulleres, sobre mulleres ou sobre temáticas que afectan á muller …así haberá obras sobre feminismo, obras sobre filosofía, antropoloxía, arte, literatura infantil, poesía, novela…. escritas por mulleres ou que aborden todos estes temas dende unha perspectiva de xénero.
O mes de outubro é o mes de
Virginia Woolf

virginia
Escritora
Londres, 1882-Lewes 1941


O nome de Virxinia Woolf figura entre os grandes renovadores da novela moderna.

Introduciu na prosa novelística un estilo e unhas imaxes ata entón máis propios da poesía. Influída pola filosofía de Henri Bergson, experimentou con especial interese co tempo narrativo
Casou con Leonard Woolf con quen fundou en 1917 a editorial Hogarth Press.
Pioneira na reflexión sobre a condición da muller, escribiu ensaios que xiraban en torno a este tema, como “Un cuarto de seu”, que constitúe unha crítica a unha sociedade que daba pouca ou nula importancia aos dereitos dás mulleres, e onde relaciona a dignidade das mesmas coa esistencia dunha certa independencia e co feito de desenvolver un traballo remunerado.
Foi considerado en Inglaterra o primeiro ensaio de teoría literaria feminista.

Nun dos accesos dunha enfermidade mental que padeceu ao longo da súa vida, o 28 de marzo de 1941, suicidouse no río Ouse.

Na Biblioteca da Muller do Concello de Muxía podes atopar:

Woolf, Virginia. UN CUARTO DE SEU
Woolf, Virginia. AS ONDAS.

DEPORTE

Iº CIRCUÍTO DE CARREIRAS POPULARES

carreira
"CORRENDO POLA COSTA DA MORTE"

Descargas asociadas

Turismo Muxia

O Concello de Muxía dispón dun punto de
Información Turística formando parte do Proxecto "Muxía camiñando cara ó mar" e financiado polo G.A.C.

muxiaInformación actualizada a través de folletos, mapas,rutas,audios guías, videos...

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

HORARIOS DE AUTOBÚS

busesTeléfonos de Información:
Monbús 981292900
Aucasa:981588811
Vázquez:981254145
Ferrín: 981873643

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Punto de Información Catastral

PIC2
Casa do Concello de Muxía
rúa Real, 35. 2º Andar.
Horario de atención : 9:00 h. ás 14:00horas.

¡SERVIZO GRATUITO!

Resolución do 29 de marzo de 2005.
Rexime de establecemento e FUNCIONAMENTO dos PIC.
(B.O.E. de 7 de mayo de 2005)

Ligazóns recomendadas


Hemeroteca: 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014

Formato RSS 2.0
By Abertal
Concello de Muxia