Saltar navegación

CONCELLO DE MUXIA : Novas

D. Percebe ChescebeDescargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Entroido 2016

entroido

Descargas asociadas

AXUDA MENORES 3 ANOS

Aberto o prazo para solicitar a prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos

Prazo:
28 de xaneiro ao 7 de marzo de 2016
Beneficiarios:
-As persoas con fillos(as) menores de 3 anos o 1 de xaneiro de 2016(nacidos(as) entre o 02/01/13 ao 01/01/2016 ambos inclusives)
-Fillos(as) adoptadas ou acollidas entre o 31/12/2014 e o 31/12/2015.-

*Persoas que non teñan feita a declaración da renda do exercicio 2014

PLENOMáis información e tramitación, na Casa do Concello 3ª andar nas oficinas do Educador Social.

Descargas asociadas

CONVOCATORIA DO PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL

(DOG Núm.4 Venres, 8 de xaneiro de 2016)
A consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria procede a realizar a convocatoria para unidades de competencia das familias profesionais de:
Convocadas unidades de competencia das cualificacións profesionais de:
- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio SSC089_2
- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais SSC320_2
-Servizos para o control de pragas SAG028_2
- Xestión de servizos para o control de organismos nocivos SEA251_3
-Socorrismo en espazos acuáticos naturais AFD340_2
-Socorrismo en instalacións acuáticas AFD096_2
-Extinción de incendios e salvamento SEA129_2
-Confección e mantemento de artes e aparellos MAPO05_2
-Aproveitamentos forestais AGA343_2
-Tanatopraxia SAN491_3

profesionali

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS

CONVOCATORIA CONSELLERÍA DE CULTURA EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

A Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, publicou unha orde no DOG (Diario Oficial de Galicia) do pasado 8 de xaneiro, pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, de distintas familias profesionais: 

profesionalFamilia profesional:
Administración e xestión,Agraria,Edificación e obra civil,Electricidade e electrónica,Fabricación mecánica,Hostalería e turismo,Imaxe persoal,Industrias alimentarias,Informática e comunicacións,Instalación e mantemento,Madeira, moble e cortiza,
Instalación de elementos de carpintaría,Química,Sanidade,Servizos ocioculturais e á comunidade,Transporte e mantemento de vehículos.

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

PLAN RENOVE DE ASCENSORES

Axudas renovación total ou parcial de ascensores existentes pertencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia

ascensor

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Tarxeta Benvida

TARXETA BENVIDA:
•Axuda económica para as familias que no ano 2.016 teñan un fillo/a ou adopten un neno ou nena menor dun ano.

•A contía total da axuda será de 1.200€ a razón de 100€/mes durante o primeiro ano de vida do/a fillo/a.

•A axuda farase efectiva a través da TARXETA BENVIDA que só poderá ser utilizada en farmacias, parafarmacias, supermercados e tendas de alimentación

bevePersoas Beneficiarias:
•Residentes na CC.AA. de Galicia que teñan fillos/as, tanto por natureza como por adopción, nados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2.016.

Requisitos:
•Que os proxenitores teñan a súa residencia habitual en Galicia
•Que a renda da unidade familiar (base impoñible xeral + base impoñible do aforro), da declaración do IRPF do ano 2.014 non supere os 45.000€ (ou non superar os 13.500€ por membro da unidade familiar)

Prazo de presentación e Documentación:

•O prazo de solicitude será de 2 meses contados desde o día seguinte ao do nacemento,
•Documentación: Copia libro de familia, certificado de empadroamento conxunto. Será obrigatorio dispoñer dun teléfono móbil.
Muxía, 07 de xaneiro de
O ALCALDE
Félix Porto Serantes


Ligazóns recomendadas

Galería Mulleres

Coa GALERÍA MULLERES o Concello de Muxía destacará cada mes o labor dunha muller no mundo das artes, as letras, a ciencia, etc…. cada mes estará dedicado a unha muller e repartiranse carteis nos que apareza esa muller e indicacións para nformarse sobre ela ou para acceder á súa obra.
Con cada muller destacada indicarase que libro ou libros están á disposición do usuario/a na Biblioteca da Muller do Concello de Muxía, escritos por esta muller ou que fagan referencia á mesma.

GALERÍA MULLERES nace co obxectivo de visibilizar a aportación da muller á historia da humanidade, ao mundo das ideas, das artes , das ciencias …ámbitos nos que tradicionalmente apareceu infrarrepresentada.
Ao mesmo tempo serve como difusión do servizo da BIBLIOTECA DA MULLER, servizo integrado dentro da Biblioteca Municipal de Muxía dende finais do ano 2008 . A Biblioteca da Muller conta con 440 títulos no seu fondo bibliográfico

rosaliaA Biblioteca da Muller inclúe obras escritas por mulleres, sobre mulleres ou sobre temáticas que afectan á muller …así haberá obras sobre feminismo, obras sobre filosofía, antropoloxía, arte, literatura infantil, poesía, novela…. escritas por mulleres ou que aborden todos estes temas dende unha perspectiva de xénero.
O mes de xaneiro está adicado a:
Rosalía Fernández Rial

Descargas asociadas

Aviso:

Estarán obrigados a facturar electrónicamente todos os proveedores que entreguen bens ou presten servizos a este Concello dende o día 15 de xaneiro de 2015 e en concreto, e tal e como dispón o artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.
Información completa

factura15Muxía, 14 de xaneiro de 2015
O alcalde
Félix Porto Serantes


Descargas asociadas

Turismo Muxia

O Concello de Muxía dispón dun punto de
Información Turística formando parte do Proxecto "Muxía camiñando cara ó mar" e financiado polo G.A.C.

muxiaInformación actualizada a través de folletos, mapas,rutas,audios guías, videos...

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

HORARIOS DE AUTOBÚS

busesTeléfonos de Información:
Monbús 981292900
Aucasa:981588811
Vázquez:981254145
Ferrín: 981873643

Descargas asociadas


Ligazóns recomendadas

Punto de Información Catastral

PIC2
Casa do Concello de Muxía
rúa Real, 35. 2º Andar.
Horario de atención : 9:00 h. ás 14:00horas.

¡SERVIZO GRATUITO!

Resolución do 29 de marzo de 2005.
Rexime de establecemento e FUNCIONAMENTO dos PIC.
(B.O.E. de 7 de mayo de 2005)

Ligazóns recomendadas


Hemeroteca: 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016

Formato RSS 2.0
By Abertal
Concello de Muxia